Politik for databehandling

Hos Young Unite tager vi dine informationer seriøst!

Vores datapolitik dækker over enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person som Book Studenterkørsel ApS (Young Unite) indsamler, bruger og viser i forbindelse med din brug af Young Unite hjemmesiden (www.youngunite.dk) eller nogen anden service, applikation eller medie kontrolleret af Young Unite.

 

 

Vores datapolitik kan blive redigeret fra tid til anden, og vi anbefaler derfor, at du grundigt læser den igennem, hver gang du besøger hjemmesiden.

For os er det vigtigt at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne på området. I dette afsnit beskrives kategorierne af persondata, som virksomheden behandler, og hvor disse data stammer fra og formålet med behandling af personoplysningerne.

Denne politik forklarer samtidig, hvordan dine rettigheder er sikret.

Du kan her læse vores samtykkeerklæring.

Hvilke data bliver indsamlet og formålet hermed

Hvilke persondata behandler Young Unite

Vi behandler navn, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelsessted, uddannelsesretning, søgekriterier, søgeresultat og adgangskode til brugerkonto, samt yderligere oplysninger du måtte anføre, samt erklære dit samtykke til, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra a.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at kunne opfylde dine ordrer og bookinger. Det gælder navn, adresse, telefonnummer, brugernavn og adgangskode. Der foreligger dermed legitime interesser, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at kunne behandle dine ordrer eller bookinger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Derudover indsamler vi også oplysninger som er nødvendige for at forfølge en legitim interesse. Det drejer sig om e-mailadresse og adgangskode. Dette sker af sikkerhedshensyn i forhold til din brugerkonto hos os. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra f.

Ydermere kan vi også indsamle og videregive oplysninger til reklame og markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra a.

Hvordan dine data bliver opbevaret og slettet igen?

Personoplysningerne opbevares, så længe det er relevant, medmindre andet følger af aftale, herunder iht. dataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. Dermed har vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre dine data hos os.

Data til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser slettes, når kontrakten er opfyldt. Til brug for opfyldelse af blandt andet bogføringslovgivningen, opbevares nødvendige data om køb i 5 år.

Data der behandles ud fra vores legitime interesse, slettes 1 år efter ophør af kundeforhold.

Data der behandles ud fra dit samtykke og som ikke har yderligere kontraktlige forpligtelser tilknyttet, slettes såfremt samtykke tilbagekaldes.

Videregives dine data?

Vi videregiver dine relevante personoplysninger til leverandører og udbydere, der anses for at være selvstændige databehandlere.

Vi videregiver oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, herunder i forhold til at kunne opfylde din ordre eller booking.

Young Unite sender markedsføringsmateriale til dig, såfremt der er givet samtykke til dette, samt videregiver oplysningerne til relevante tredjeparter, såfremt du har samtykket hertil, jf. databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra a.

Young Unite sender markedsføringsmateriale til dig, såfremt der er givet samtykke tVideregivelsen relaterer sig primært til følgende personoplysninger: navn, alder, e-mail, telefonnummer og lignende.l dette, samt videregiver oplysningerne til relevante tredjeparter, såfremt du har samtykket hertil, jf. databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1, litra a.

Du kan selvfølgelig altid framelde dig igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til hej@youngunite.dk

Cookies

Ved accept af cookies på vores hjemmeside behandler Young Unite din IP-adresse.

Young Unite benytter forskellige cookies til at optimere besøget på hjemmesiden. Formålet er at optimere dit besøg på vores hjemmeside, og samtidig sikre at hjemmesiden fungerer optimalt og genererer statistik over brugen af vores hjemmeside, herunder huske dine præferencer, som eksempelvis dit valg af sprog etc.

Ved besøg på youngunite.dk er det muligt for Young Unite at genkende din computer/IP adresse og hermed samle informationer om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du benytter, herunder hvornår og hvor længe du har foretaget dig dette. Cookies benyttes dog kun til de specifikke formål, som er anført her

Retsgrundlaget for Young Unite behandling af IP-adressen er Young Unites legitime interesse i at sikre en optimal service og modtage brugbar og retvisende statistik over færden på youngunite.dk og optimere markedsføringstiltag gennem adwords og sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f.

Samtykke til indsamling af cookies

Youngunite.dk er indstillet således, at cookies først placeres lokalt på din enhed, efter valg af hvilke cookies Young Unite må benytte. Der foreligger dermed et frivilligt og udtrykkeligt samtykke af de cookies du har accepteret. Det fremhæves dog, at youngunite.dk muligvis ikke fungerer optimalt, såfremt der ikke tages stilling til cookiepolitikken. Det betyder samtidig, at der kan være services eller funktioner, som ikke kan benyttes, fordi det teknisk kræver cookies til at huske de valg, du har foretaget.

Trække samtykke tilbage Det er til enhver tid muligt at trække samtykket tilbage fra cookiedeklarationen på youngunite.dk via dette link. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil de pågældende cookies automatisk blive blokeret i din browser. Det fremhæves, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den placering af cookies på dit it-udstyr, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Hvordan beskyttes dine data?

Young Unite er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Young Unite træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis Young Unite opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når Young Unite ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk efter fem år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på hej@youngunite.dk

Indsigsret, indsigelser, tilbagekaldelse af samtykke, berigtigelse, sletning og dataportabilitet

Med mindre andet følger af lovgivningen, kan du få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod vores eller lovlige databehandling, såfremt databehandlingen sker i vores legitime interesse, eller såfremt personoplysningerne bruges til direkte markedsføring.

Ligeledes kan du til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har erklæret.

Derudover kan du få rettet forkerte oplysninger eller bede om at få slettet oplysninger, som vi ikke allerede måtte have slettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde må Young Unite fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Slutteligt har du i visse tilfælde ret til at transmittere dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. I så fald skal du blot kontakte os på hej@youngunite.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige informationer, er du altid velkommen til at kontakte os på hej@youngunite.dk

Ønsker du efter henvendelse til Young Unite at klage over vores behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

 

Book Studenterkørsel ApS

CVR.nr. 35814272

Besøgsadresse:

Godthåbsvej 27, 1. sal

8660 Skanderborg

E-mail: hej@youngunite.dk