Aftalevilkår

1. Young Unite

Når du oprettes som bruger på ”Young Unite”’s platforme, accepterer du følgende vilkår.

1.1 Profil

Ved oprettelse af en bruger bliver du bedt om at tilføje oplysninger til din brugerprofil, og samtidig besvare en række spørgsmål. Under din brugerprofil kan du altid opdatere dine oplysninger.

Du modtager en personlig kode til at få adgang til profilen, som ikke må deles med andre. Det er dit eget ansvar at oplysningerne, herunder kontaktoplysningerne på din profil er korrekte og opdateret

Young Unite laver en individuel kundeprofil baseret på dine oplysninger, dine præferencer og de data, som vi indsamler omkring dig. Vi kombinerer de indtastede oplysninger, med de oplysninger, som vi selv indsamler med det formål at forbedre din brugeroplevelse og tilpasse tilbud til dig. Dine oplysninger vil derudover blive brugt til at planlægge din klasses kørerute(r) ifm. jeres studenterkørsel mv.

1.2 Adgang som bruger

Med en aktiv standard brugerprofil har man adgang til flg. funktioner:

 • Oversigt over ordrer og bookinger inkl. alle relevante informationer
 • Oversigt over klassens evt. tilkøb samt manglende tilkøb til ordrer og bookinger
 • Adgang til klassens kørerute, så snart den er færdiglavet af kontaktpersonen
 • Adgang til personlig oversigt over tilkøb, samt manglende tilkøb
 • Adgang til “indstillinger”, hvor det er muligt at
  • se de accepterede udvidede betingelser samt hvornår dette er sket
  • se hvilke informationer du har registreret (navn, adresse, tlf., mail)
  • tilbagetrække samtykke/accept af de udvidede betingelser, se afsnit nedenfor.

Young Unite agter løbende at udvide funktionerne for brugerne, for at forbedre oplevelsen.

Med en aktiv udvidet brugerprofil (den som kontaktpersonen for klassen vil få), har man, udover standard-versionens funktioner, ydermere adgang til flg. funktioner:

 • Klasseregistrering -> udsendelse af invitation til resten af klassens elever, som bla. kan bruges til indhentelse af adresser ifm. udfærdigelsen af klassens kørerute (foretages i vores gratis online køreruteprogram “Studenterruten”). Denne funktion giver også mulighed for løbende at se, hvem der er sendt invitation ud til, samt hvad status er på tilmelding til klasselisten.
 • Mulighed for overdragelse af administratoradgang til en anden i klassen (fx hvis den oprindelige kontaktperson dropper ud)
 • Gratis adgang til det online køreruteprogram “Studenterruten”

Det er en betingelse, at klassens kontaktperson er godkendt af den øvrige klasse og agerer loyalt og efter klassens interesse. I det tilfælde, at Young Unite skulle opdage misbrug, illoyal adfærd eller på anden måde uhensigtsmæssig brug, vil Young Unite være berettiget til at fratage denne udvidet adgang og samtidig have adgang til at udelukke den pågældende fra platformen.

1.3 Registrering af dine data, samt brug og beskyttelse af data

Young Unite vil løbende foretage registrering af de oplysninger, som bliver afgivet i din profil, samt de oplysninger som fremkommer, når du er logget ind som bruger på Young Unites platform, ligesom der foretages registrering af dine køb hos Young Unite eller en samarbejdspartner til Young Unite.

De registrerede oplysninger bruges til:

 • At administrere dit medlemskab
 • At få optimalt udbytte af de programmer og services som Young Unite stiller til rådighed på platformen
 • At tilpasse og give dig adgang til medlemstilbud og tilbud fra samarbejdspartnere
 • At målrette Young Unites markedsføring til dig, såfremt du ikke har fravalgt at modtage en sådan markedsføring

Registrerede data om dine generelle oplysninger vil kunne udveksles med tredjepart for at udarbejde og tilpasse tilbud til dig.

Ligeledes vil registrerede data, samt din brugerprofil, kunne overdrages til koncernforbundne virksomheder inden for Young Unites ejerkreds.

Dine registrerede data vil ikke blive solgt til tredjemand.

Du kan altid læse mere om Young Unites ”Politik for databehandling”, som er tilgængelig her

1.4 Ændring af betingelser

Disse brugerbetingelser kan til hver en tid ændres af Young Unite. I tilfælde af væsentlig ændring, vil du blive varslet herom med 4 ugers varsel. Ønsker du ikke at fortsætte som bruger på de nye vilkår, vil du have adgang til at slette din bruger.

1.5 Udmeldelse

Du kan til enhver tid bede om at få slettet din bruger på Young Unite. Sletning sker ved henvendelse på mail til Young Unite. Efter bekræftelse på ophør, vil du ikke længere kunne gøre brug af tilbud og rabatter fra Young Unite eller samarbejdspartnerne.